No show tarief – Huisartsenpraktijk Oude Ophuis en de Vries – Montfoort

No show tarief

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij volgens de vastgestelde richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het wegblijftarief voor patiënten die zonder melding niet verschijnen op een afspraak.

Wanneer u niet uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. U ontvangt dan een rekening van ons. De kosten worden bij uzelf in rekening gebracht en zullen niet vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar. De kosten bedragen voor een consult  €15,00.

Hebt u een afspraak en kunt u niet komen? Meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) bij de assistente. Wanneer u een afspraak hebt op maandag kunt u dat uiterlijk de zaterdag ervoor via de mail afzeggen.

Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden is, dat u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen en de afspraak niet of te laat hebt afgezegd. U kunt ons hierover informeren, bij voorkeur per email.