Afspraak maken bij uw huisarts

Afspraak maken

Spoed:

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Spoednummer praktijk: 0348-476835

 

Reguliere afspraak

Het spreekuur is alleen op afspraak. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Per afspraak wordt 10 minuten geserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak. We vragen u om bij urgente klachten vóór 10.00 uur te bellen met de praktijk. Dan is de kans het grootst dat u dezelfde dag nog terecht kunt.

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen komen, belt u deze dan 24 uur van tevoren af. Voor afspraken die niet worden nagekomen wordt € 15,00 in rekening gebracht.

 

Vragen stellen

Uw niet dringende vragen kunt u rechtstreeks aan uw arts stellen via een e-consult op de patiëntenomgeving https://oudeophuisdevries.uwzorgonline.nl/inloggen-en-registratie/app/. U ontvangt bericht zodra uw consult beantwoord is. Voor een telefonische consult met de huisarts vragen wij u vóór 10.00 uur te bellen met de assistente. Belt u na 10.00 uur, dan belt de huisarts u de volgende werkdag. Het is ook mogelijk om uw vraag voor te leggen aan de assistente. Zij bespreekt uw vraag met de huisarts. Stelt u deze vraag vóór 10:00 uur dan kunt u dezelfde middag nog bellen voor het antwoord.

 

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Assistentenspreekuur
De assistentes kunnen u zonder tussenkomst van de huisarts helpen bij onder andere het aanstippen van wratten, vaccineren, bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten en het verbinden van kleine wonden.  Ook hiervoor moet u een afspraak maken.